fbpx

Wizy – informacje ogólne

Istnieje wiele krajów, których obywatele mogą odwiedzić Polskę jako turyści bez wiz. Należą do nich wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Ruch bezwizowy do Polski jest dostępny dla obywateli wielu krajów spoza Unii Europejskiej.

Kraje, których obywatele mogą podróżować do Polski do 90 dni bez wizy:

Andora, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Boliwia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Kanada, Chile, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Salwador, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Gwatemala, Honduras, Hongkong (SAR), Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Makau (SAR), Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Holandia, Nowa Zelandia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paragwaj, Portugalia, Rumunia, San Marino, Singapur, Słowenia, , Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Watykan, Wenezuela.

Szczegółowe informacje na temat zasad wjazdu i pobytu w Polsce można uzyskać w polskich ambasadach i urzędach konsularnych.

Lista adresów ambasad i konsulatów <https://www.msz.gov.pl/en

Usługa składania wniosków wizowych <https://www.ivisa.com

Wiza jest nadal wymagana w przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub przy wjeździe do kraju w celu podjęcia płatnej pracy.

Lista krajów, których obywatele mogą podróżować do Polski do 90 dni bez wizy <https://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries>

Opaty celne
Podróżując do Polski z kraju spoza UE, należy wziąć pod uwagę niektóre procedury celne i przepisy. Pozwoli to uniknąć rozczarowania, gdyż niektóre  przedmioty zakupione podczas pobytu w Polsce  podlegają ograniczeniom celnym..

Jeśli masz 17 lat lub więcej, możesz legalnie wnieść do Polski towary do użytku osobistego i konsumpcji, bez cła, o ile ilość towarów nie przekracza:

wyroby tytoniowe:
·        200 papierosów
·        100 cygaretek lub 50 cygar
·        250 g tytoniu
·    lub    proporcjonalna ilość wszystkich tych różnych produktów łącznie;

napoje spirytusowe i alkoholowe:
·        napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 22% i czystym alkoholu etylowym o zawartości alkoholu powyżej 80% – 1 litr,
·        napoje alkoholowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, taffia, sake lub podobne napoje o zawartości alkoholu do 22%; wina musujące, likiery – 2 litry
Wartość towarów powyżej wymienionych nie może przekroczyć kwoty w złotych równej 80,00 EUR.
Przed wykupieniem środków przekraczających 10 000 EUR należy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi kontroli.
Należy pamiętać, że zostaniesz poproszony o udokumentowanie wszelkich innych towarów przywiezionych w ilościach, które mogą być racjonalnie uznane za przywożone do użytku komercyjnego.

Ograniczenia importu
Nie wolno zabrać ze sobą (chyba że na podstawie specjalnego zezwolenia) takich zakazanych towarów, jak:
·        nielicencjonowanych leków (np. heroina, morfina, kokaina, konopie itp.),
·        broń ofensywna (np. broń palna, noże, knuckledusters, miecze itp.)
·        nieprzyzwoite i obsceniczne materiały przedstawiające dzieci i inne materiały pornograficzne, które są uważane za nielegalne w krajach UE.
·        podrabiane i pirackie towary i towary naruszające patenty (np. zegarki, płyty CD itp.)

Ochrona dziedzictwa narodowego
Aby eksportować z Polski do dowolnego kraju, (zarówno w UE, jak i poza nią) obiektu o wartości historycznej, dzieło sztuki lub przedmiot dziedzictwa przemysłowego Polski, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sklepy z antykami lub inni legalni sprzedawcy oferujący takie przedmioty na sprzedaż powinni być w stanie zaoferować pomoc w uzyskaniu wymaganego zezwolenia.

Zezwolenia na wywóz nie są wymagane w przypadku:
·        Przedmiotów, które nie zostały wpisane do wykazu dziedzictwa narodowego i które nie są starsze niż 55 lat;
·        Obiektów dziedzictwa przemysłowego, które są wpisane do Wykazu Dziedzictwa Narodowego i które nie są starsze niż 25 lat;
·        Dzieła są tworzone przez żyjących artystów;
·        Pozycje biblioteczne datowane na dzień 31 grudnia 1948 r.;
·        Inne obiekty o wartości historycznej, które nie zostały wpisane do Wykazu Dziedzictwa Narodowego.

Należy uzyskać świadectwo stwierdzające, że obiekt wymieniony powyżej nie wymaga zezwolenia na wywóz. Certyfikaty wydaje miejscowy Kustosz Zabytków Dziedzictwa Narodowego. Poproś dostawcę oferującego takie obiekty na sprzedaż, aby pomóc ci w uzyskaniu wymaganego certyfikatu.

Ptasia grypa
Ze względu na niebezpieczeństwo ptasiej grypy Polska – podobnie jak inne kraje UE – nie zezwala na przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego, których kraj pochodzenia znajduje się poza UE. Zakaz ten nie ma zastosowania do produktów dla niemowląt (pod warunkiem, że takie produkty nie wymagają chłodzenia przed spożyciem, a opakowanie jest nienaruszone). Mięso i mleko mogą być przywożone wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia.

☀️ Let’s get ready for traveling – sign up for the waiting list 👈

Let’s get ready for traveling ☀️

Would you like to be notified the moment we start our tours? Sign up for the waiting list

    Your Email (required)